Úvodní video

animace, video
16 min
hudba: Jan Maxa

Krátké animace kombinované s reálným videem vznikly ve spolupráci s Romanem
Milerským na popud československé televize. Tyto minimalistické pohyblivé
obrazy mohly působit dojmem pozadí pro jiný děj, v kombinaci s hudbou ale
dostaly charakter svébytného díla.