Úvodní video

Dom, Moskva, RUS
Mezinárodní festival multimediálního umění

RADIÁLA
3D animace
2 min
hudba: Dušan Lippert
animace: Hynek Pakosta

Akvarelové malby a procedurální textury spoluvytváří tvary, které mají minimalistický a meditativní charakter. Pohyb v prostoru nemá začátek ani konec a při delším sledování navozuje pocit ztráty pevného bodu, propadu v čase a odhmotnění – stavu beztíže.

 

MEZIPROSTOR

Soubor velkoformátových digitálních grafik, které vznikaly kombinací kreseb, maleb a algoritmů. Biomorfní tvary a struktury měly podle původního záměru tvořit jeden celek jako velký organismus. Zároveň je ale každá svébytným individuálním výstupem. Některé z těchto grafik jsou ve stálé sbírce grafiky NG v Praze a Galerie hlavního města Prahy.