PAF Home Online / Artyčok.TV

VIDÍŠ, TEDY JSEM LUCIE SVOBODOVÁ
video 17 min
dramaturgie: Lucie Svobodová
střih: Jan Vosýnek

premiéra: PAF 03/2022

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří rovněž problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl.

Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.

Lujza Kotočová