Pan
Vodička

UMPRUM, Praha, CZE
diplomová práce

Návrhy na absolventský film v ateliéru Filmová a televizní grafika na VŠUP v Praze, diplomová práce. Film měl pracovní název „Pan Vodička“, ale nebyl realizován.

Příběh pojednává o panu Vodičkovi, který pracuje v městské vodárně. Denně prochází šedivým, nevlídným městem a jednou ho napadne, že vlastně má možnost poslat skrze potrubí k ostatním pestré barvy pro radost. Nalije duhu do vody a odchází jako obvykle k domovu. Cestou ale už teče potrubím barevná fantazie a vylévá se do celého města. Nakonec už jsou jen a jen barvy a všechno všední mizí.