VŠUP
dnes

galerie Mánes, Praha, CZE

INTERSPACE 12
programování: J. Lauber
spolupráce: ČVUT

Interaktivní instalace znázorňuje vesmírný prostor. Každý návštěvník se může stát vesmírným tělesem, pohybovat se v mezi oběžnými drahami a reagovat na další tělesa. Projekce byla stereoskopická pro umocnění dojmu. Výstava proběhla k 125. výročí vzniku UMPRUM.