Úvodní video

Galerie Mánes, Praha, CZE

VTEŘINA ZA VTĚŘINOU
3D animace
4 min
hudba: Hynek Schneider

3D animovaný film, jehož základem jsou kresby a malby. Pohyb v čase je kombinovaný s probíhajícími osobními prožitky, které se v časovém proudu postupně nenávratně ztrácejí. Jednotlivé úrovně příběhu reprezentují také soustavy zrcadel, které podle nastavení a kvality hůře či lépe odrážejí své okolí.

 

První souborná výstava českého multimediálního umění v prostorách pražského Mánesa. Na výstavě bylo zastoupeno téměř padesát autorů, kteří představovali skoro všechny umělce zabývající se v Čechách videoartem. Podmínkou bylo, že dílo proběhne na obrazovce, nebyly tedy vystaveny instalace a podobně.

zleva:  Slauka, Bielický, Vasulka, Vrána, Svačina, Schneider, Helebrant, Svobodová, Hřebačka, Skala, Papadopulosová, Roubíček, Šilhan, v popředí Tatíček, Randlíková, Milerský