Úvodní video

Muzeum umění v Olomouci, CZE

PRŮVOD
krátkometrážní film
3 min
postprodukce: Matěj Linek

Dva nesourodé světy. Dávno minulé osoby, myšlenky a situace jsou v kontrastu se současným prostředím. Postavy jsou jen rezidua, nestabilní chvění z dávných dob, mluvené slovo je jen ozvěna. I když se minulost vrací, nemůže se opakovat stejně jako dřív, naopak může působit nepatřičně.

Film vznikl ve spolupráci s Národním filmovým archivem a ČVUT v Praze.

 

Výstava Magdaleny Jetelové (DES)ORIENTATION mimo jiné tematizovala kouř jako znak v posttotalitním státě. Součástí výstavy byl krátký film Průvod.