Úvodní video

Události v kultuře, Česká televize

Národní galerie – Veletržní palác, Praha, CZE

kurátorka: Helena Musilová
architekt: Pavel Kolíbal, Jakub Jansa, Lucie Svobodová
světelná instalace: Jakub Jansa, Lucie Svobodová
osvětlení: Michal Kuběnský
grafický design: Marek Jodas

Intervence do stálé expozice Česká moderna II. v Národní galerii v Praze.

Intervence měla konfrontovat obrazy z první třetiny 20. století se současnými. Obrazy české moderny tvořili jejich autoři intuitivně nebo využitím geometrického řádu. Olejomalby Lucie Svobodové vznikají pomocí dialogu autorky s počítačem. Teprve nejnovější technologie umožňují výpočet se zpětnou vazbou jako podklad pro tvorbu obrazu. I světelná instalace, která byla součástí výstavy, vychází ze stejných principů. S tím rozdílem, že gradienty nejsou malovány barvami, ale světlem.

 

„Plátno je virtuální pole a virtuální pole je plátno. Program sám o sobě netvoří – vizualizuje. Program není štětec, ten však do této souhry musí jednou rovněž vstoupit. Výsledky experimentování s technologiemi, jejichž účelem není extenze média, nýbrž jeho transgrese – a to z obou stran: překračují hranice dosud běžné definice umění a stejně tak i hranice hardwarových manuálů.“

Miroslav Petříček

„Revoluční objevy v oblasti digitálního zpracování obrazu daly vzniknout novému, dosud neprobádanému konceptu tvorby, které lze popsat jako „malbu v gradientní oblasti“. Aby bylo možné vizuálně sledovat výsledky jednotlivých tahů štětcem, je potřeba převést vzniklé gradientní pole zpět na absolutní (skalární) hodnoty a získat okamžitou zpětnou vazbu.“

Daniel Sýkora

Artalk.cz recenze