Úvodní video

Nau Gallery, Praha, CZE

interaktivní instalace, video
2 min
kurátor: Jiří Ptáček
realizace pohovky: Vítězslav Vrbka
design technologie: Jakub Hybler
zvukový design: Adam Sporka
film: backroundsfilms.cz
hraje: Štěpánka Fingerhutová
kamera: Jan Šuster

Interaktivní instalace zahrnující film, malbu, design a hru s komponováním zvuků. Film cíleně odkazuje k estetice třicátých let. Pohovka s obrazy místo polštářů, květinové motivy, zvuky připomínající šepot a tlumený smích. Atmosféra očekávání v kombinaci se součinem všech komponent instalace má otevřít otázky osobních pocitů, intimity, prožitků smyslovosti i smyslnosti. Předmět touhy je ale nejasný.

Vystaveno také v MuMo v Praze.

 

„Nejasný předmět touhy je záměrným plýtváním tvůrčí energie a prostředků, jejíchž efektem nejspíše bude, že ani jeden ze jmenovaných typů diváků / aktérů nebude plně saturován. Teprve v této všeobecné nespokojenosti (ať se to zdá postavené na hlavu) se ovšem naplňuje autorčin cíl přenést recepci touhy a jejího předmětu z jejich konvencionálního ztotožnění s konkrétními reprezentacemi k debatě o hlubším pozadí touhy a jejích stereotypních projekcích.“

Jiří Ptáček

Youtube #ERtRiqAVb00


Česká televize, Artmix
režie: Jana Chytilová