Úvodní video

Valdštejnská jízdárna, Praha, CZE

NEBE, PEKLO, RÁJ
virtuální realita
5 min
hudba: David Koller, Michal Dvořák
VR: Pavel Potoček, Jan Rybář
animace: Hynek Pakosta

Sofistikovaná realizace vznikala dva roky 1994 - 1996, prostředí ve VR bylo počítačové 3D s malovanými texturami a kresbami. Virtuální prostor účastník ovládal pomocí mozkových vln (Alfa, Beta), kterými měnil barevnost, emitoval příznivé nebo nepříznivé podněty (objekty, symboly, mlhu) pohyboval se (měnil rychlost) a nakonec se přesunul do cíle celé mise - do světla. Symbolika v obraze volně spojovala několik náboženských proudů a výkladů posmrtného života a jednotlivé prvky vyjadřovaly stav momentální divákovy pocitové situace. Divák se pohyboval ve ztvárněných představách umělkyně pomocí vlastních emocí.

 

Výstavu „Orbis Fictus – nová média ve výtvarném umění“ pořádalo Sorosovo centrum současného umění. Vystavovalo celkem dvacet umělců, kteří používali vyspělou počítačovou techniku a jako výrazový prostředek instalaci, virtuální realitu, interaktivitu nebo manipulované obrazy a animaci.

Socha

SOCHA

interaktivní instalace
autoři: Michal Gabriel, Lucie Svobodová
 
programování: Jan Rybář

Zkoumání dvou světů, setkání ideálního se skutečným. Virtuální socha v reálném čase odrážela obraz návštěvníků v místnosti podobným způsobem, jako ta bronzová.