Socha
bohyně Diany –
Memento

veřejný prostor Letenských sadů v Praze

autorky: Lucie Svobodová, Petra Vlachynská
světelný design: Jakub Hybler
zvukový design: Adam Sporka

Světelná a zvuková plastika Socha bohyně Diany byla inspirovaná původním bronzovým originálem, který byl odcizen. Byla osazena na stejné místo sto let po instalaci původní sochy. Svítící obrys se stal zhmotnělou vzpomínkou, ale současně instalace zaplnila prázdnotu místa dílem ryze současným a novým. Má připomínat pomíjivost všech věcí i vzpomínek a zároveň možnost jejich návratu v jiné podobě. Ztráta kulturní památky se tak proměnila díky uměleckému počinu v pozitivní situaci a znovu oživila komunitní místo.

Socha byla znovuvystavena na výstavě Potkat jelena/ motiv jelena a laně v moderním a současném umění v Galerii města Trutnova v roce 2022.

 
youtube #CJS6OQ8Gb0E

Potkat jelena | Galerie města Trutnova, 2022